Share
ue-fedr
MDRAP
regio
logo-IS-2014-2020

Comunicat de presă

Data 29 Mai 2019

Finalizarea proiectului „ Consolidarea avantajului competitiv al BADENMOB SRL pe piața fabricării mobilierului de baie prin extinderea și modernizarea capacității de producție ” S.C. BADENMOB S.R.L. în calitate de Beneficiar, finalizează implementarea proiectului „Consolidarea avantajului competitiv al BADENMOB SRL pe piața fabricării mobilierului de baie prin extinderea și modernizarea capacității de producție ”, cod MySMIS 112627, la punctul de lucru al societăţii din Municipiul Brăila, Şoseaua VIZIRU, KM.10 (DN 21), PLATFORMA Industrială Chiscani , incinta 16/1, C80/1, Judeţ Brăila, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.958.875,30 lei, din care 3.787.560,78 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.219.426,66 RON și Bugetul Național 568.134,12 RON

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității productive a S.C.BADENMOB SRL prin achiziția de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii de fabricare mobilier, într-un interval de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum şi la consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv din Regiunea Sud Est.

Obiectivele specifice și rezultatele proiectului: Crearea unui nou loc de muncă prin angajarea unei persoane care să provină din rândul categoriilor defavorizate; Achiziționarea a 8 active specifice domeniului fabricării mobilierului; Extinderea capacității existente prin creșterea volumului cel puțin unui produs fără schimbarea fundamentală a procesului de producție; Proiectul propus contribuie la creşterea valorii capitalului uman, prin investiţia în capital tangibil, combaterea discriminării şi a inegalităţilor pe piaţa muncii.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii – Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului se va crea un nou loc de muncă din categorie defavorizata; s-au achizitionat echipamente care inglobeaza cea mai nouă tehnologie; echipamentele achiziţionate corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj. Durata de implementare a proiectului este de 27 luni: de la 01.03.2017 până la 31.05.2019. Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dl. Silviu Caloianu – administrator, cu următoarele date de contact: telefon 0726104799, e-mail: office@badenmob.ro

badenmob_logo

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României